Om oss

Vår vision

– En dag ska alla kunna välja sin egen framtid.

Vi tror att möjligheten till utbildning är  en avgörande del för att skapa förutsättningar, förändringar och förbättringar för varje människa.

  • Om Stiftelsen

SIFU Sveriges Insamlingsstiftelse För Utbildning med Org. Nr: 802481–6046 är en registrerad insamlingsstiftelse.

Stiftelsen står under länsstyrelsens tillsyn

Stiftelsens ändamål är att oberoende av politiska, rasmässiga och religiösa hänsynstagande och i överensstämmelse med Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att hjälpa människor till utbildning.

SIFU tar ansvar för att skapa utbildningar som ger arbete och trygghet.

Vi arbetar med alla människor men fokuserar särskilt på dem som är utanför och riskerar att hamna utanför samhället och de som lever i socioekonomiskt svaga områden.

SIFU utgår från människor kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

  • Styrelse och ledning

Styrelsen i SIFU består av personer med olika bakgrund och kompetens från utbildningssektorn, tvångsvården, näringsliv och ideell sektor. Styrelsen som träffas fyra gånger per år arbetar ideellt och är inte är arvoderad.

Styrelseordförande Marie Cervin (f.1967)

Examinerad och legitimerad gymnasielärare och rektor.

Marie Cervin har varit och är verksam som rektor inom Kriminalvården, SIS och är verksam rektor inom den fria marknaden. Hon har utöver detta haft ett flertal uppdrag för socialtjänsten och frivården.

Styrelseledamot Daniel Gustavsson (F 1979)

Examinerad och legitimerad gymnasielärare och biträdande rektor.

Daniel Gustavsson har varit och är verksam som biträdande rektor och rektor inom SIS och verkar som biträdande rektor inom den fria marknaden.

Styrelseledamot Bo Åkesson (f.1949)

Examinerad och legitimerad gymnasielärare och biträdande rektor.

Bo Åkesson har varit verksam som rektor och chef inom SIS och har haft ett flertalet uppdrag inom verksamhetsområdet.

  • Ekonomi och Juridik

Ekonomin granskas av Auktoriserad Revisor, Per Claesson från Mazars Revisionsbyrå i Göteborg Juridiska frågor sker i samverkan med Vinge advokatbyrå i Göteborg.