Vad vi gör

SIFU Verkar för att ge människor en bra utbildning som ger arbete och trygghet.

Alla människor har rätt till en bra utbildning! Att vara i marginalen av samhället skall inte vare ett hinder för en utbildning som renderar arbete och bra levnadsvillkor.

SIFU utbildar., stödjer och informerar även folkvalda, skolledningar, företag och myndigheter som vill utveckla eller starta utbildning.

SIFU Implementerar utbildning med bostad genom egna eller andras fastighetsprojekt.